ԿԱՐԳ — Օժտված երեխաներին դպրոց ընդունելու մասին

  1. Մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա առարկաների օլիմպիադաների հանրապետական փուլում գոնե մեկ դիպլոմի արժանացած սովորողները կարող են Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ դպրոց ընդունվել հարցազրույցի միջոցով։
  2. Դիպլոմակիր սովորողը մինչև այդ ուսումնական տարվա մայիսի 1-ը կարող է դիմել հարցազրույցին մասնակցելու համար։
  3. Հարցազրույցն անցկացնում է դպրոցի տնօրենի հրամանով ստեղծված հանձնաժողովը՝ մաթեմատիկա և ֆիզիկա առարկաներից։
  4. Հարցազրույցի արդյունքներով երաշխավորված սովորողը այդ տարվա սեպտեմբերի 1-ից ընդունվում է դպրոցի համապատասխան դասարան։

Կարգը քննարկվել և հաստատվել է 2024թ-ի մարտի 27-ին կայացած դպրոցի մանկավարժական խորհրդի նիստում։

Ներբեռնել  ԿԱՐԳ-28․03․2024թ․

Posted in Նորություններ.