Տնօրեն

Ա․Շահինյանի անվան Ֆիզմաթ դպրոցի տնօրեն

Արման Հովհաննեսի Սարգսյանը

ծնվել է 13.10.1970թ. Արագածոտնի մարզի  Վարդաբլուր գյուղում:

Կրթություն`

1978 – 1985թթ. — Վարդաբլուր գյուղի միջնակարգ դպրոց

1985 — 1986թթ. — 3-րդ դպրոց, ք. Երևան

1986 — 1989թթ. — ԵՊՀ – ին առնթեր Ա.Շահինյանի անվան Ֆիզմաթ դպրոց

1989 – 1994թթ. — ԵՊՀ – ի մաթեմատիկայի ֆակուլտետը, մաթեմատիկոս, ուսուցիչ որակաորմամբ, գերազանցության վկայական

1994 – 1997թթ. — ԵՊՀ – ի մաթեմատիկայի ֆակուլտետի  ֆունկցիաների տեսության ամբիոնի ասպիրանտ

2007 – 2013թթ. — Մեխանիկայի ինսիտուտի հայցորդ

Գիտական աստիճան`

2014թ. — Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

Վերապատրաստումներ՝     «Կրթության որակ և համապատասխանություն» ծրագիր

2004 – 2005թթ. — Համագործակցային ուսուցման դասախոսների վերապատրաստում վերապատրաստող-դասախոս

2006 -2013թթ. — «Բենհուր Փախչանյանի» անվան ուսուցիչների վերապատրաստման սեմինարավար

2011 թ. — Հանրակրթական ուսումնական հաստատության  ատեստավորման ենթակա ուսուցիչների վերապատրաստող :

Մասնագիտական փորձ`

1994թ.-ից առ այսօր   ԵՊՀ-ին առընթեր Ա.Շահինյանի անվան ֆիզմաթ  հատուկ դպրոց, մաթեմատիկայի ամբիոնի վարիչ, ուսուցիչ

Տարակարգ`

1996թ. — Մաթեմատիկայի հետազոտող ուսուցչի

2012թ. — Հանրակրթական ուսումնական հաստատության 1-ին աստիճան Պետական պարգև. 2015թ.  պարգևատրվել է Մովսես Խորենացու մեդալով

Պայմանագրային ծառայություններ  

2013-2014թթ. — Մաթեմատիկա և բնագիտական առարկաներից ազգային ստուգատեսի թեստ- գրքույկների ստուգման աշխատանքներ

Հրապարակումներ`

2008թ. մաթ.թեստերի ժողովածուի համահեղինակ:

2008թ. մաթ.թեստերի և խնդիրների ժողովածուի համահեղինակ:

2008-2015թթ. մաթ. պետական ավարտական և միասնական  քննությունների առաջադրանքների շտեմարանների համահեղինակ

2011թ.-ին ին մաթ. 2012թ. պետական ավարտական և միասնական       քննությունների առաջադրանքների շտեմարանի ֆունկցիաների(գիրք I) , հավասարումներ և անհավասարումների(գիրք II) բաժինների լուծման ուղեցույցներ:

2013թ. պետական ավարտական և միասնական քննությունների թեստերի նմուշ-օրինակներ(7 թեստ) համահեղինակ

2013թ.-ին մաթ. 2013թ. պետական ավարտական և միասնական  քննությունների առաջադրանքների շտեմարանի հարթաչափության բաժինների լուծման ուղեցույց:

2018 թ.-ին 8-ից 12-րդ դասարանների համար ,մաթեմատիկայի խորացված դասընթաց ձեռնարկիե համահեղինակ։