ԿԱՐԳ — Օժտված երեխաներին դպրոց ընդունելու մասին

  1. Մաթեմատիկա, ֆիզիկա և ինֆորմատիկա առարկաների օլիմպիադաների հանրապետական փուլում գոնե մեկ դիպլոմի արժանացած սովորողները կարող են Ա․Շահինյանի անվան ֆիզմաթ դպրոց ընդունվել հարցազրույցի միջոցով։
  2. Դիպլոմակիր սովորողը մինչև այդ ուսումնական տարվա մայիսի 1-ը կարող է դիմել հարցազրույցին մասնակցելու համար։
  3. Հարցազրույցն անցկացնում է դպրոցի տնօրենի հրամանով ստեղծված հանձնաժողովը՝ մաթեմատիկա և ֆիզիկա առարկաներից։
  4. Հարցազրույցի արդյունքներով երաշխավորված սովորողը այդ տարվա սեպտեմբերի 1-ից ընդունվում է դպրոցի համապատասխան դասարան։

Կարգը քննարկվել և հաստատվել է 2024թ-ի մարտի 27-ին կայացած դպրոցի մանկավարժական խորհրդի նիստում։

Ներբեռնել  ԿԱՐԳ-28․03․2024թ․

20.03.2024թ — Միջոցառում՝ “Սայաթ Նովայից Առնո Բաբաջանյան” խորագրով..

Մարտի 18ին ԵՊՀ-ին առընթեր Ա․ Շահինյանի անվան ֆիզիկամաթեմատիկական հատուկ դպրոցի 7ա և 8ա դասարանների մասնակցությամբ (դասղեկ՝ Ա. Գյլուլխանդանյան) տեղի ունեցավ “Սայաթ Նովայից Առնո Բաբաջանյան” խորագրով միջոցառումը՝ նվիրված հայ կոմպոզիտորներին:

14․03․2024 — Դպրոցում կայացավ մաթեմատիկայի մրցույթ մաթեմատիկական հաստատունի՝ պի թվի (π) միջազգային օրվա կապակցությամբ․․

π 3,1415926535 8979323846 …

Մարտի 14 — ը մաթեմատիկական հաստատունի՝ պի թվի (π) միջազգային օրն է։ 
✔️2019 թվականին պի թվի օրը հայտարարվել է մաթեմատիկայի միջազգային օր։
✔️Դպրոցում կայացավ մաթեմատիկայի մրցույթ (մաթ.ճակատամարտ) 10-րդ և 11-րդ թվով տասը դասարանների միջև:
✔️Մոտ մեկ ժամ տևած բաց մրցույթի արդյունքում ամենաշատ միավոր հավաքած 3 դասարաններ որպես հաղթողներ ստացան վկայականներ: